logo logo
 
 

Sponsorvoorwaarden Centrummanagement Leiden

Centrummanagement Leiden sponsort initiatieven en evenementen die ten goede komen aan een levendige, aantrekkelijke en economisch sterke Leidse binnenstad voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Initiatieven en evenementen dienen daarom bij te dragen aan het profiel van de Leidse binnenstad, een omzet verhogende werking te hebben voor Leidse binnenstadondernemers, dichtbij de ondernemer te worden georganiseerd en een open karakter te hebben.


Aanvragen voor sponsoring worden in behandeling genomen op basis van de volgende voorwaarden en richtlijnen:

  • Het sponsorverzoek wordt ingediend middels een projectplan (max één A4) inclusief begroting/dekkingsplan. In het projectplan wordt ingegaan op welke manier dit bijdraagt aan bovenstaande doelstelling.
  • Het initiatief of evenement beschikt over cofinanciering;
  • Het initiatief of evenement wordt georganiseerd door een rechtspersoon (stichting, bv, ect);
  • Het initiatief of evenement heeft een duurzaam karakter of op onderdelen wordt er gewerkt met een duurzame oplossingen of alternatieven;
  • Looptijd van de sponsoring is één kalender jaar of één editie.

Centrummanagement Leiden sponsort geen:

  • Op zich zelf staande advertenties, programmaboekjes of jubileum uitgaven;
  • Activiteiten of doelen met een politiek, religieuze of activistische boodschap;
  • Initiatieven of evenementen met een onevenredige milieubelasting;
  • Initiatieven die buiten het centrum van Leiden plaatsvinden.

Wanneer het evenement of initiatief in uw ogen voldoet of kan voldoen aan de voorwaarden en richtlijnen gesteld door Centrummanagent Leiden nodigen wij u van harte uit een aanvraag te doen. Uw aanvraag inclusief projectplan (max één A4) kunt u sturen naar gijs@centrumvanleiden.nl. 

Logo's van het Centrummanagement Leiden kunnen worden aangevraagd via info@centrumvanleiden.nl.