logo logo
 
 

De staat van de stad (schoon, heel en veilig)

placehold


De inrichting van onze historische binnenstad staat centraal bij diverse ruimtelijke plannen. De gemeente Leiden houdt zich, vooral vanuit het Programma Binnenstad, actief bezig met de inrichting van de openbare ruimte.

Via diverse projecten en projectgroepen, waar Centrummanagement Leiden in participeert, dragen we zorg voor het in acht nemen van de wensen en behoeften van de gebruikers van de binnenstad. Het vraaggericht denken bij de inrichting van de openbare ruimte wordt als leidraad ingezet.

Keurmerk Veilig Ondernemen

placehold


U kunt als ondernemer vast meepraten over vandalisme, agressie of diefstal in uw bedrijf. Dit is een gemeenschappelijk probleem. Hier kunt u eigenlijk alleen door middel van samenwerking iets aan doen.

Keurmerk en kwaliteitsmeter
Steeds meer bedrijventerreinen en winkelcentra gaan daarom voor Leiden Schoon Heel en Veilig. Steeds meer uitgaanscentra gaan aan de slag met de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU). Samen met gemeente, brandweer en politie wordt geïnventariseerd in wat er moet gebeuren om de omgeving zo veilig mogelijk te maken. Vervolgens wordt een plan van aanpak gemaakt. Hierin staan afspraken over bijvoorbeeld betere verlichting, extra surveillance, cameratoezicht of het instellen van een burenbelsysteem. Na uitvoering van het plan neemt de bedrijfsschade af en wordt het imago van het winkelcentrum, uitgaansgebied of bedrijventerrein beter!
 

Keurmerk Veilig Ondernemen: de gouden ster
De binnenstad van Leiden heeft in maart 2020 de gouden ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen gekregen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Wethouder Yvonne van Delft (Werk, Inkomen, Economie en Cultuur) en de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen-binnenstad Leiden hebben het certificaat in ontvangst genomen.

Er zijn maar acht andere winkelgebieden in Nederland met dit predicaat Leiden voorgegaan. De gouden ster is loon naar werken en een feestelijk resultaat voor de werkgroep. De werkgroep is verbonden aan Centrummanagement Leiden. In deze werkgroep waarin Centrummanagement Leiden, politie, handhaving en beheer van de gemeente Leiden, brandweer en diverse betrokken ondernemers structureel samenwerken, is in de afgelopen jaren blijvend gewerkt aan het (nog) veiliger, heler en schoner maken van de Leidse binnenstad.

Driehoeksborden

placehold


De afgelopen jaren hebben wij ons ingezet om samen met ondernemers, Gemeente Leiden en Leiden Marketing te komen tot nieuwe bewegwijzering.

Enige tijd geleden zijn de zwart-gouden voetgangersbewegwijzeringspalen neergezet en onlangs zijn daaraan 30 driehoeksborden geplaatst met een stadsplattegrond, routes en een zijde waarop stadsbrede activiteiten en evenementen gepresenteerd worden. 

Vrijdag 22 februari 2019 vond de onthulling plaats door wethouder Yvonne van Delft, Martijn Bulthuis namens Leiden Marketing en Hans Gennotte namens Centrummanagement Leiden. Het beheer ligt bij onze partner Leiden Marketing en Centrummanagement Leiden zit in de redactieraad.

Wil je informatie opvragen om gebruik te maken van citybrandingtools, zoals driehoeksborden, abri's en vlaggen? Neem dan contact op met Dorien Broekhof van Leiden Marketing via dorien@leidenmarketing.nl

Herinrichting Breestraat

placehold


In januari 2012 begon Stadslab met het project Breestraat 2022. Hierbij schreven 5 bewoners van Leiden een visie voor de Breestraat en presenteerden deze in november 2012.

Zij waren geprikkeld door de combinatie van verwaarlozing en veerkracht van de oudste straat van Leiden. Waar zat ‘m dat in? Door vele gesprekken met bewoners, bezoekers, ondernemers, vastgoedeigenaren, studenten en vele anderen, door het maken van vele foto’s en het vele uren doorbrengen op de Breestraat ontstonden de contouren voor de visie van de meest verrassende en inspirerende straat van Nederland. De Breestraat heeft absoluut de potentie om uit te groeien tot een straat waar het weer fijn verblijven is en waar de oude grandeur weer tot leven komt.
 

Centrummanagement Leiden is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de projectgroep en ondersteunde de activiteiten en de inzet waar mogelijk. Waar de gemeente Leiden vanaf 2012 een eigen plan voor de herinrichting schreef, richtte de samenwerking van Centrummanagement en de projectgroep zich op het toevoegen van meer beleving in de Breestraat.

Herinrichting Haarlemmerstraat

placehold


Na de herinrichting van de Breestraat was ook de Haarlemmerstraat aan de beurt. In mei 2017 werden de in de Haarlemmerstraat geplande werkzaamheden t.b.v. de herinirichting feestelijk afgetrapt. De werkzaamheden zijn eind 2017 afgerond.

De gemeente Leiden wilde de Haarlemmerstraat voorzien van een nieuwe inrichting die past bij de historische binnenstad. De straat heeft een meer eigen identiteit en uitstraling gekregen. Samen met ondernemers, bewoners en verdere partners in de stad is via meedenksessies ontworpen aan een schetsontwerp die de Haarlemmerstraat als prettig verblijfsklimaat versterkt en tevens bijdraagt aan een aantrekkelijkere winkelstraat.


De kwaliteitsverbetering van de Haarlemmerstraat hangt samen met andere projecten in de binnenstad zoals wonen boven winkels, historische winkelpuien en inrichting hoogwaardig openbaar vervoer (Centrumroute). Met als gemeenschappelijk doel een aantrekkelijke, leefbare en bereikbare binnenstad. Met de nieuwe inrichting sluit de Haarlemmerstraat beter aan bij onze historische binnenstad, zodat bezoekers en bewoners hier straks plezierig worden verrast en prettig verblijven en winkelen, in de Stad van Ontdekkingen.

Herontwikkeling Stationsgebied

placehold


De gemeente Leiden, Van Wijnen Projectontwikkeling West en Syntrus Achmea Real Estate & Finance hebben de gronduitgifteovereenkomst voor de bouw van het Rijnsburgerblok getekend, een nieuw multifunctioneel gebouw van ruim 50.000 m2. In de overeenkomst zijn de afspraken rondom de verkoop van de grond vastgelegd. Het Rijnsburgerblok is het eerste bouwplan in de totale herontwikkeling van het stationsgebied.
 

Verbinding
Het Rijnsburgerblok vormt de eerste stap van de integrale gebiedsontwikkeling van het stationsgebied. Het stedenbouwkundig ontwerp voor het stationsgebied van Leiden verbindt de relatief kleine schaal van de stad en de grotere schaal van de nieuwe ontwikkelingen rondom het station. Door de transformatie ontstaat een aantrekkelijke stedelijke ruimte waarin de oude binnenstad weer wordt verbonden met het Centraal Station en een waardige entree wordt gemaakt naar de stad Leiden.

Modellenboek Gevelreclame en Uitstallingen Binnenstad Leiden

placehold


Iedereen die reclame aan zijn gevel wil bevestigen, heeft een vergunning nodig. Bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag spelen esthetische aspecten een belangrijke rol. In 2007 is door een brede groep van ondernemers, ambtenaren en vertegenwoordigers van het Centrummanagement Leiden een Modellenboek Gevelreclame geformuleerd.

Dit modellenboek gaf voor zes deelgebieden in de binnenstad richtlijnen voor het aanbrengen van gevelreclame en vormde daarmee een uitwerking van de welstandsnota.
 

Het ‘Modellenboek Gevelreclame en Uitstallingen Binnenstad Leiden’ geeft de regels en wensen ten aanzien van reclameuitingen in de Leidse binnenstad zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk weer. Door aan te geven welke reclame-uitingen in de Leidse binnenstad sowieso zijn toegestaan, wordt geprobeerd ondernemers en vastgoedeigenaren te verleiden de pui met de regels en wensen in overeenstemming te brengen. Maar ook uitzonderingen zijn toegestaan als sprake is van een totaalontwerp voor een gevel of pui met hoge kwaliteit waarin reclame een geheel eigen plek heeft. De Welstands- en Monumentencommissie Leiden (WML) beoordeelt wanneer dit wel en niet het geval is.
 

Lees hier het Modellenboek.

Ondergrondse containers

placehold


Sinds 2011 heeft het Centrummanagement Leiden gepleit voor een structurele oplossing voor zwerfvuil in de binnenstad. Enerzijds door het plaatsen van ondergrondse containers en anderzijds door een tijdelijke oplossing te bieden door het aanbieden van betaalbare (i.s.m. 8 supermarkten en ondersteuning van de gemeente) gele meeuwwerende vuilniszakken.

Nu heel Leiden is voorzien van ondergrondse containers worden de gele zakken niet meer verkocht of ingezet.

Op 13 maart 2014 onthulde wethouder Frank de Wit (milieu) de allereerste ondergrondse container voor huisvuil. Vuilniszakken verdwijnen in de container aan de hand van een containerpasje.


Meer weten: www.leiden.nl/ondergronds.

Verbeter jouw buurt, help mee!


Handige tools die jou als ondernemer, bezoeker of bewoner kunnen helpen met het verbeteren van de stad.

Klik hier voor de brochure 'Voorkom een overval'
Klik hier voor de brochure 'Veilig in de winkel'
Klik hier voor de tool 'Afrekenen met winkeldieven
Klik hier om misdaad anoniem te melden (0800-7000)
Klik hier voor meer informatie over 'slachofferhulp' (0900-0101)
Klik hier voor de actuele (graaf)werkzaamheden in en rond het centrum van Leiden 
Klik hier voor een handig overzicht van tips&tricks bij ondernemen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daaf Sloos, voorzitter Leiden Schoon Heel Veilig via boeking@leidserederij.nl.