logo logo
 
 

Onze lange termijn inzet voor Leidse ondernemers

placehold

Als belangenbehartiger van de Leidse binnenstadondernemers zet het Centrummanagement zich actief in voor het versterken van de Leidse economie en het ondernemersklimaat in de stad. Zo pleiten we voor goede parkeervoorzieningen, willen we ruimte creëren voor retail en horeca, en richten we ons bij het herinrichten van pleinen en straten op de economische vitalteit van de stad. In het onderstaande overzicht staan de projecten waar het Centrummanagement bij betrokken is opgesomd. 

Bereikbaarheid & parkeren
Renovatie & uitbreiding Haarlemmerstraatgarage
Het Centrummanagement heeft actief gelobbyd voor het renoveren en uitbreiden van de Haarlemmerstraatgarage. Met succes: de garage zal worden uitgebreid met een kleine honderd plekken en worden vergroend. De nieuwe parkeerplaatsen zijn specifiek bedoeld voor bezoekers van de Leidse binnenstad. 

Behoud parkeerterrein Haagweg

We pleiten voor het behoud van het parkeerterrein op de Haagweg, inclusief het vervoer vanaf de parkeerplaats richting de Leidse binnenstad. 

Nieuwe ondergrondse Morspoortgarage
Op de locatie van de huidige Morspoortgarage zal in de toekomst nieuwbouw komen. Het Centrummanagement zet zich in voor het bouwen van een ondergrondse parkeergarage onder deze bebouwing, waar bezoekers van de binnenstad hun auto kunnen parkeren. 

Kortparkeren HerenDoeza
Samen met de ondernemersvereniging HerenDoeza zet het Centrummanagement in op het invoeren van kortparkeren in de Heren- en Doezastraat, zodat bezoekers voor een boodschap hun auto kwijt kunnen in de winkelstraat. 

Openbare ruimte
Stationsweg
De Stationsweg zal op korte termijn opnieuw worden ingericht. Vanwege de vele bezoekers die via het station Leiden binnenkomen, zetten wij in op een stationsgebied waar voetgangers en fietsers op de eerste plaats komen. We proberen daarbij ervoor te zorgen dat bussen via andere routes gaan rijden en er ruimte komt voor meer groen.

Herinrichting Kaasmarkt
De Kaasmarkt zal worden heringericht, waarbij meer ruimte voor groen en wonen zal worden gecreëerd. Het plein kan echter ook een positieve bijdrage aan de economische vitaliteit van de stad geven. Daarom hebben wij een plan gepresenteerd waarin meer ruimte voor horeca en parkeren mogelijk is. 

Fietsparkeren op Breestraat
Op drukke dagen staat de Breestraat vol met geparkeerde fietsen. Om de uitstraling en toegankelijkheid van de straat te verbeteren, hebben wij ingezet op het realiseren van fietsparkeervakken. Met succes: begin 2021 zijn de nieuwe parkeervakken voor fietsen aangelegd. Samen met de gemeente gaan wij ons nu richten op de communicatie rondom deze vakken. 

Horeca
Vergroten terrassen Nieuwe Rijn
In zomer 2020 is gestart met een pilot om de Nieuwe Rijn autoluw te maken, waardoor meer ruimte ontstaat voor terrassen. Wij pleiten voor het doorzetten van deze pilot op de langere termijn. 

Uitbreiden horeca & retail op Aalmarkt en Stille Rijn
De Aalmarkt en Stille Rijn zijn goede gebieden voor het uitbreiden van horeca en retail. Daarom hebben wij de uitwerking van de nieuwe horecavisie succesvol gepleit voor meer ruimte voor horeca op deze locaties. Bij de komende winkelnota gaan wij nu inzetten op het vergroten van de mogelijkheden voor retail op de Aalmarkt en Stille Rijn. 

Daghoreca Haarlemmerstraat
De Haarlemmerstraat-Oost biedt mogelijkheden voor het toestaan van daghoreca, het Centrummanagement is actief in gesprek met de gemeente om de obstakels die hiervoor bestaan weg te nemen, zodat er meer rustpunten voor bezoekers ontstaan. Het eerste succes hiervoor is geboekt: in de nieuwe horecavisie is meer daghoreca op de Haarlemmerstraat voorzien.