logo logo
 
 

Projecten

placehold


De uitvoeringsagenda van het Centrummanagement bestaat uit een breed scala aan projecten, die zich focussen op het verhogen van de gebruiks- en belevingswaarde van de binnenstad van Leiden. De projecten zijn ondergebracht in vijf categorieën:

Retailstrategie
Het Centrummanagement zet zich zeer actief in op winkelbeleid. Vanaf 2014 richt Centrummanagement Leiden zich actiever op een breder en uitgebreider winkelaanbod in de Leidse binnenstad, dat optimaal aansluit bij de behoeften van de consument. In samenwerking met de makelaars, vastgoedondernemers, gemeente Leiden en stadspartners is er een plan opgesteld om u als ondernemer actief te informeren en adviseren over de vestigingsmogelijkheden in één van de zes winkelgebieden die de Leidse binnenstad rijk is.

Openbare Ruimte
De inrichting van onze historische binnenstad staat centraal bij diverse ruimtelijke plannen. De gemeente Leiden houdt zich, vooral vanuit het Programma Binnenstad, actief bezig met de inrichting van de openbare ruimte. Via diverse projecten en projectgroepen, waar Centrummanagement in participeert, dragen we zorg voor het in acht nemen van de wensen en behoeften van de gebruikers van de binnenstad. Het vraaggericht denken bij de inrichting van de openbare ruimte wordt als leidraad ingezet.

Evenementen
Diverse evenementen worden georganiseerd om de belevingswaarde van de binnenstad een impuls te geven. Sommige hiervan worden volledig geïnitieerd en georganiseerd door het Centrummanagement, andere zijn het resultaat van een intensieve samenwerking met diverse partners en ondernemers. De evenementen hebben tot doel het meervoudig bezoekmotief op de korte en lange termijn te stimuleren.
 

Bereikbaarheid
Centrummanagement Leiden houdt zich continu bezig met de bereikbaarheid van de binnenstad van Leiden. Daarbij staan de invalswegen en het openbaar vervoer, alsook de bereikbaarheid voor fietsers en auto’s, centraal. Centrale thema’s zijn vindbaarheid en parkeren.


Andere projecten
Het Centrummanagement werkt ook samen met partijen die werkzaam zijn in verschillende facetten van het ondernemerschap, maar ook met organisaties die zich inzetten voor de Leidse binnenstad. Vanuit het Centrummanagement deze werkgroepen actief om de stad nog aantrekkelijker, bruisender en economisch vitaal te houden.

Het Centrummanagement Leiden heeft ook een kennisbank