logo logo
 
 

"De binnenstad van Leiden bruisend, aantrekkelijk en economisch vitaal houden."

placehold


Het Centrummanagement Leiden zet zich in om de binnenstad van Leiden bruisend, aantrekkelijk en economisch vitaal te houden voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Hierbij staat het verhogen van het aantal bezoekers&gebruikers, de waardering, verblijfsduur, investering, herhaalbezoek, ambassadeurschap en meervoudig bezoekmotief centraal. Dit wordt gerealiseerd door het initiëren, organiseren en ondersteunen van bezoekersverhogende campagnes en activiteiten. Daarnaast zet het CML zich in om samenwerkingsverbanden te realiseren tussen ondernemers, vastgoedsector, stadspartners en de gemeente om de huidige en toekomstige kwaliteit van de stad te bewaken en verbeteren (schoon, heel & veilig, bereikbaarheid & parkeren, openbare ruimte, winkelaanbod, arbeidsmarkt) en te fungeren als informatiepunt en woordvoering.

Inspireren, informeren en activeren: samenwerken

We beschikken in Leiden over ongeveer 1000 ondernemers in de binnenstad, die zorgen voor ongeveer 7000 werkplekken. CML werkt o.a. samen met de 6 winkeliersverenigingen, Koninklijke Horeca Nederland, Hoteloverleg, Gemeente Leiden, VECOVAB, Cultuurfonds Leiden, BV Leiden en Leiden Marketing. Tevens wordt er samen gewerkt met tal van organisatoren van evenementen in de binnenstad, alsook kennisinstellingen (ROC, Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden) die nauw betrokken zijn bij de binnenstad. CML zet zich in om deze en andere partijen bijeen te brengen en allianties te sluiten. Centraal hierbij staat het verhogen van de gebruiks- en belevingswaarde en daarmee het aantal bezoekers, de waardering, verblijfsduur, investering, herhaalbezoek en ambassadeursschap.

Manifest 'Leiden Ondernemende Stad 2018/2022'

placehold


Onlangs is het manifest 'Leiden Ondernemende Stad 2018/2022' opgesteld. Hierin sommen BV Leiden, Centrummanagement Leiden, Leiden Bio Science Park en samenwerkende bedrijventerreinen de samenwerkingsagenda op en vragen politieke partijen nadrukkelijk om in hun verkiezingsprogramma steun uit te spreken voor die agenda. Ook VNO-NCW Rijnland (partner in onze regio) steunt dit mainfest.

Het manifest inzien? Klik hier.