logo logo
 
 

Onze partners


Inspireren, informeren en activeren: samenwerken
Centrummanagement Leiden onderhoudt de contacten met alle relevante partijen die actief zijn in de binnenstad. Het doel hiervan is om zorg te dragen voor een bruisende, aantrekkelijke en economisch vitale binnenstad voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Om deze doelstelling te realiseren organiseert, initieert of participeert Centrummanagement Leiden (in) de onderstaande overleggen:

  • Bestuursvergaderingen - 10 keer per jaar;
  • Adviesraadvergaderingen - 10 keer per jaar;
  • Bestuurlijk overleg met wethouders (bereikbaarheid, financien en economie), (Ruimtelijke Ordening, Binnenstad en Publiekszaken) en (Onderwijs, sport en milieu) - 6 keer per jaar;
  • Leiden Schoon Heel Veilig - 6 keer per jaar (inclusief 3 schouwen);
  • Bestuursvergadering Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Leiden) - 10 keer;
  • Rondje fracties politieke partijen - 1 keer per jaar;
  • Partner 'Beste Binnenstad van Nederland Team' - 6 keer per jaar;
  • Partner 'Netwerktafel Leiden Marketing' - 5 keer per jaar.


Ondernemersverenigingen
Ondernemersvereniging Beestenmarkt
Ondernemersvereniging Breestraat
Ondernemersvereniging Pieterskwartier
Ondernemersvereniging HerenDoeza
Ondernemersvereniging Haarlemmerstraat
Ondernemersvereniging Hartje Leiden


(Stads)partners
Rabobank Leiden-Katwijk
www.rabobank.nl


BioSciencePark

www.bioscienceparkleiden.nl


Business Platform Schipholweg

www.businessplatformschipholweg.ondernemersfonds.nl


BV Leiden

www.bvleiden.nl


Cultuurfonds Leiden

www.cultuurfondsleiden.nl


Gemeente Leiden

www.leiden.nl/gemeente


Koninklijke Horeca Nederland - afdeling Leiden

www.leidenhoreca.nl


Kamer van Koophandel

www.kvk.nl


Leiden Marketing

www.leidenmarketing.nl


Ondernemersfonds Leiden

www.ondernemersfonds.nl


Stadslab

www.stadslableiden.nl


Stichting Ondernemend Leiden

www.ondernemendleiden.nl/

Vastgoed Binnenstad Leiden
info@vastgoedbinnenstadleiden.nl

 


Kennisinstellingen

mboRijnland

www.mborijnland.nl


Hogeschool Leiden

www.hogeschoolleiden.nl


Universiteit Leiden

www.universiteitleiden.nl


Mediapartners

Leidsch Dagblad
www.leidschdagblad.nl  

De Leidse Glibber
www.leidseglibber.nl 

LEVEN!
www.levenmagazine.nl 

Sleutelstad
www.sleutelstad.nl

UnityFM en UnityTV
www.unity.nu