logo logo
 
 

Inspireren, informeren en activeren: Samenwerken

placehold


Het Centrummanagement is opgebouwd uit een bestuur, adviesraad, centrummanager en een aantal medewerkers. Het bestuur neemt beslissingen op strategisch en uitvoerend niveau en wordt hierin bijgestaan door de adviesraad. De centrummanager is samen met zijn team verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De stichting wordt gefinancierd door het Ondernemersfonds en de Gemeente Leiden en gebruikt deze financiële middelen voor de uitvoering van haar taken. Voor extra financiering worden op projectbasis ook sponsorovereenkomsten gesloten met het bedrijfsleven.

Bent u ondernemer in de Leidse binnenstad en wilt u meer informatie over de organisatie of wilt u het beleidsplan ontvangen? Dan kunt u een mail sturen naar Milou de Jong.

Klik hier voor een overzicht met de pijlers van het Centrummanagement.