logo logo
 
 

Noodnummers


• Spoedeisende hulp: 112
• Geen spoed, wel politie: 0900-8844
• Politie, locatie Leiden-Midden: Langegracht 11, 2311 NV Leiden

Burgerteam t.b.v. winkeldiefstallen en zakkenrollen


Ondernemers kunnen contact opnemen met de politie via 06-54744341 wanneer zij verdachte personen waarnemen of vermoedens hebben van zakkenrollers of winkeldieven.
Bij aangehouden verdachten dient men het gebruikelijke 112 te bellen.

Meldpunt


Meldpunt graffiti/ 
zwerfvuil/ kapotte straatverlichting

E-mail: woonomgeving@leiden.nl
Telefoon: 14-071
Website: Servicepunt Woonomgeving

Afdeling Handhaving


De afdeling handhaving
is verantwoordelijk voor het handhaven van de lokale wet- en regelgeving op het gebied van parkeren, afval, fietsen, terrassen en nog
veel meer.

• E-mail: woonomgeving@leiden.nl

• Telefoon: 14-071

• Website: Afdeling Handhaving

• Bereikbaar: maandag t/m vrijdag tussen 7.30-17.00u.

Servicepunt Bouwen en Wonen


Bij het Servicepunt Bouwen en Wonen kunt u terecht voor zaken als gevelreclame, aanlegvergunningen en sloopvergunningen.

• Servicepunt Bouwen en Wonen

• E-mail: service.bowo@leiden.nl

• Telefoon: 14-071

• Website: Servicepunt Bouwen en Wonen

Bureau Evenementen


Het Bureau Evenementen
is verantwoordelijk voor de verwerking van alle aanvragen voor een evenementenvergunning. Op de website vindt u voorwaarden, procedures en kosten.
• E-mail: evenementen@leiden.nl
• Telefoon: 071 - 5165144
• Website: Bureau Evenementen

Servicepunt Bedrijven


Het Servicepunt Bedrijven
is het gemeentelijk loket voor ondernemers. Ondernemers kunnen bij het Servicepunt Bedrijven gratis terecht voor de meest uiteenlopende vragen en informatie. Ook geven we informatie over gemeentelijke vergunningen en procedures.

• Servicepunt Bedrijven

• E-mail: service.bedrijven@leiden.nl

• Telefoon: 071 - 516 5509

• Website: Servicepunt Bedrijven

Ondernemersfonds Leiden


In 2005 is het OZB tarief voor niet woningen met 5,3% verhoogd. Het geld dat daarmee extra is opgehaald is ter beschikking gesteld aan het Ondernemersfonds Leiden. Zij 'sluizen' het geld door naar de trekkingsgerechtigde gebieden in de stad. Het Centrummanagement Leiden is de trekkingsgerechtigde voor het Centrum. Door de bijdrage uit het ondernemersfonds kunnen collectieve uitgaven gefinancierd worden zoals de feestverlichting.
 

Postadres
Ondernemersfonds Leiden
T.a.v. Bestuur
Stationsweg 41
2312 AT LEIDEN
Website: www.ondernemersfonds.nl 

Contactpersoon: Jettie van der Mey of Elsbeth Boer
via info@ondernemersfonds.nl 

Laden en lossen Breestraat


Zie voor de regels rondom het laden & lossen op de Breestraat de communicatie flyer.

Bouwen en verbouwen


Wil je een nieuw bedrijf starten? Wil je de bedrijfsvoering wijzigen of verbouwen of uitbreiden? Meestal heb je dan een omgevingsvergunning nodig en stuit je op complexe regelgeving. In deze memo willen wij een globaal beeld schetsen van de te doorlopen procedures op het gebied van bouwen en verbouwen.