logo logo
 
 

Dag voor de Binnenstad

placehold

Vrijdag 29 maart jongstleden namen Hans Gennotte namens Centrummanagement en Jet van Haastrecht als Programmamanager Binnenstad namens de Gemeente Leiden deel aan de ‘Dag voor de Binnenstad’ in Eindhoven.


Deze dag werd georganiseerd door Platform Binnenstadsmanagement. Tijdens deze dag werden zij aan de hand van diverse presentaties en workshops geïnformeerd en geprikkeld om de Leidse binnenstad naar een hoger niveau te tillen. Het was een dag die zorgde voor veel inspiratie! Tevens werd hier de Binnenstadsbarometer gepresenteerd, die zal worden gebruikt bij de Verkiezing Beste Binnenstad 2020. De binnenstadbarometer is nog in ontwikkeling, maar Leiden stond nu op de voorlopige lijst met best scorende binnensteden. Daar mogen we met zijn allen best trots op zijn!

Binnenstadsbarometer
De Binnenstadsbarometer vormt een landelijke monitor voor binnensteden en maakt inzichtelijk hoe de binnensteden van Nederland zich ontwikkelen en scoren ten opzichte van elkaar. Door de combinatie van diverse databronnen geeft de barometer een integraal beeld van de ontwikkeling op de diverse thema’s uit de binnenstad. De Binnenstadsbarometer wordt door het Platform Binnenstadsmanagement ingezet voor de Verkiezing Beste Binnenstad.

In de barometer worden de volgende zes thema’s onderscheiden:
1. Economie: De economische activiteiten in de binnenstad, en de toegevoegde waarde hiervan voor de verscheidenheid aan stakeholders.
2. Veerkracht: De mate waarin een binnenstad, door een veelzijdigheid en hoge dichtheid van middelen, functies, en doelgroepen schokbestendig kan reageren op de effecten van economische, sociale, en klimatologische veranderingen.
3. Inclusiviteit: Een inclusieve binnenstad waar deelname aan maatschappelijke activiteiten, diensten, cultuur, recreatie, entertainment, wonen, en werken, voor iedereen toegankelijk is. Een binnenstad voor iedereen en als doorsnede van de maatschappij.
4. Identiteit: De eigenheid van de binnenstad en de mate waarin deze eenduidig en herkenbaar wordt uitgedragen in georganiseerde activiteiten, bebouwde omgeving, en de branding van de binnenstad.
5. Governance: De mate van effectiviteit en doeltreffendheid van de samenwerking- en organisatiekracht tussen stakeholders van een binnenstad om in het beleid gestelde doelstellingen te behalen.
6. Levendigheid: Een bruisende binnenstad die een brede variatie aan activiteiten biedt, die invulling geven aan de wensen van verschillende doelgroepen, met verschillende bezoekredenen, op diverse tijdstippen van de dag en het jaar.

De Binnenstadsbarometer is raadpleegbaar via
www.debestebinnenstad.nl. De barometer is momenteel in ontwikkeling, nog niet alle data zijn erin verwerkt. De prognose is dat de barometer in december 2019 een compleet beeld laat zien.

Bron: www.platformbinnenstadsmanagement.org

Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsitems
Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsitems