logo logo
 
 

Bedrijfsleven Leidse regio uit ernstige zorgen over uitbreiding Leidsenhage

placehold

De uitbreiding van winkelcentrum Leidsenhage met 20.000 m2 zal een ernstig verstorend effect hebben op de bestaande retail in de Leidse regio.

Gezien de krimp in de retailsector is de buitensporige uitbreiding onverantwoord en zal deze leiden tot verdere leegstand, met daling van het aantal voorzieningen en verpaupering van kernen tot gevolg. Dat is het standpunt van het gezamenlijk bedrijfsleven in de Leidse Regio.

De retailsector in heel Nederland staat onder druk. Door veranderend winkelgedrag en een overschot aan vierkante meters vloeroppervlakte, moet er hard gewerkt worden om de retailstructuur te versterken. Erna Kortlang, voorzitter Koepel Leidse Regio, legt uit: “Uitbreiding van winkelcentrum Leidsenhage met maar liefst 45% zal direct effect hebben op de bestaande retail in de regio. De bestaande voorzieningenfunctie in de centra zal worden aangetast, wat leidt tot grotere leegstand en verpaupering”. 

In de notitie Detailhandel 2012 van de provincie Zuid-Holland wordt aangegeven dat er per saldo geen ruimte is voor toevoeging van winkelmeters tot 2020. Ook is er in de regio Holland-Rijnland een structureel overschot aan vierkante meters winkelvloeroppervlakte. “De provincie dient het bovenregionaal belang duidelijk mee te wegen bij dit soort beslissingen,” aldus Frank ten Have, voorzitter van het Economisch Platform Voorschoten, waarin alle plaatselijke ondernemers- en winkeliersverenigingen samenwerken. “Uitbreiding van Leidsenhage concurreert direct met de retail in onder meer het centrum van Voorschoten en zal de voorzieningenstructuur daar ernstig aantasten door een te verwachten afname van het aantal bezoekers. Dit terwijl is vastgelegd dat nieuwe ontwikkelingen niet ten koste mogen gaan van bestaande winkelgebieden. De leefbaarheid van onze gemeente komt hierdoor ernstig in het gedrang.” 

Juist in deze tijd moet de focus worden gelegd op kwaliteit boven kwantiteit, volgens Frans Schohaus, voorzitter Centrummanagement Leiden. “Geef een kwaliteitsimpuls aan de gevestigde retail: help deze zichzelf te versterken en aan te sluiten bij de behoefte van de consument”.

Voor vragen, neem contact op met Elsbeth Boer, bestuurssecretaris Ondernemend Leiden e.boer@ondernemendleiden.nl
 

Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsitems
Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsitems