logo logo
 
 

Update coronacrisis: dit doen we op de lange termijn

We zien dat veel ondernemers op creatieve wijze omgaan met de uitdagingen die zijn ontstaan door de coronacrisis. Ook het Centrummanagement is druk bezig met de gevolgen van de coronacrisis.

De afgelopen weken heeft de nadruk vooral gelegen op de korte termijngevolgen van de crisis. Zo waren wij betrokken bij de gemeentelijke informatievoorziening richting ondernemers, startten we de campagne ‘Koop lokaal’ om mensen op te roepen online aankopen te doen bij lokale ondernemers en hebben we ingezet op uitstel van de gemeentelijke belastingen.

Nu duidelijk wordt dat de gevolgen van de coronacrisis waarschijnlijk nog lang gevoeld gaan worden en we ons moeten voorbereiden op de ‘anderhalve-meter-samenleving’, richt het Centrummanagement zich ook op de lange termijngevolgen van deze crisis. Dat gebeurt onder andere op de volgende manieren:

  • Samen met de Gemeente Leiden zijn we naar oplossingen aan het zoeken voor het veilig inrichten van de openbare ruimte. We zijn hiervoor onder andere aan het kijken naar uitingen op straat die bijvoorbeeld looproutes aangeven. Wij verwachten dat hier op korte termijn invulling aan gegeven kan worden.
  • We voeren een lobby om gemeentelijke heffingen, zoals de precario en andere leges, van tafel te krijgen.
  • Er wordt nagedacht over het opzetten van hygiënepunten op straat, zodat we plekken creëren waar mensen hun handen kunnen wassen.
  • We zijn betrokken bij de ontwikkeling van een protocol voor terrassen, zodat voor ondernemers duidelijk is welke mogelijkheden er zijn voor de inrichting van terrassen.

Heb jij ideeën op welke manier het Centrummanagement een bijdrage kan leveren bij het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis of over hoe er invulling gegeven kan worden aan de anderhalve-meter-samenleving? Laat het ons weten door ons te mailen via info@centrumvanleiden.nl.

Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsitems
Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsitems