logo logo
 
 

Leidse binnenstad krijgt gouden ster Keurmerk Veilig Ondernemen

placehold

De binnenstad van Leiden heeft vanmiddag de gouden ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) gekregen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).


Wethouder Yvonne van Delft (Werk, Inkomen, Economie en Cultuur) en de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen-binnenstad Leiden hebben het certificaat in ontvangst genomen.

Er zijn maar acht andere winkelgebieden in Nederland met dit predicaat Leiden voorgegaan. De gouden ster is loon naar werken en een feestelijk resultaat voor de werkgroep. De werkgroep is verbonden aan Centrummanagement Leiden. In deze werkgroep waarin Centrummanagement Leiden, politie, handhaving en beheer van de gemeente Leiden, brandweer en diverse betrokken ondernemers structureel samenwerken, is in de afgelopen jaren blijvend gewerkt aan het (nog) veiliger, heler en schoner maken van de Leidse binnenstad.

Wethouder Yvonne van Delft (Werk, Inkomen, Economie en Cultuur): “Dit is een prachtig resultaat van de inspanningen van alle leden van de werkgroep. Ik ben trots op die goede samenwerking. We willen Leiden een leefbare en prettige stad houden om in te wonen, werken en recreëren. Daar levert de werkgroep een grote bijdrage aan.”

Daaf Sloos, voorzitter van de KVO-werkgroep: “‘De dagelijkse samenwerking tussen stadspartners zien we terug in een gestroomlijnd meldingenproces tussen ondernemers en het gemeentelijk Klantcontactcentrum, periodieke schouwen en overleggen en een app-groep met daarin de werkgroepleden en de deelnemende diensten. Stelselmatig contact over lopende zaken maar ook korte lijnen en snel kunnen schakelen bij spoedgevallen tussen ondernemers en gemeentelijke- en overheidsdiensten is hierdoor gewaarborgd.”

Constructief werken
Maarten Duijn, adviseur Lokale Projecten van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV): “Iedere drie jaar wordt het gebied getoetst of het nog voldoet aan de KVO-eisen. Deze audit gebeurt door het Kiwa. Er wordt onder andere teruggekeken waar we nu staan en waar we heen willen met het gebied. Vooraf aan een audit is het KVO-werkteam zeer actief. Er worden schouwen gelopen, enquêtes uitgezet, politie, brandweer en boa-cijfers besproken, enzovoorts. Hieruit vloeien diverse acties voor alle partners. Dit geheel wordt opgenomen in een werkdocument. Dit gebied is goed bezig en het is fijn constructief werken, het is terecht dat aan Leiden de gouden ster Keurmerk Veilig Ondernemen is uitgereikt. Nogmaals mijn felicitaties!"

De komende tijd wil de werkgroep in de Leidse binnenstad blijven hameren op schoon, heel en veilig. Het dagelijkse intensieve gebruik van de Leidse binnenstad leert dat alle diensten continu moeten meebewegen met het seizoen en met bezoekersstromen. Nieuwe technieken, nieuwe (werk)methodes en blijvende schouwen moeten het certificaat in ere blijven houden.

Foto: Emile van Aelst.

Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsitems
Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsitems