logo logo
 
 

Save the date: startbijeenkomst circulaire bouw

placehold

Economie071 sluit zich aan bij de landelijke coƶperatie Cirkelstad en wordt daarmee Cirkelstad regio-071. Zij gaan aan de slag met projecten en initiatieven op het gebied van circulaire bouw. Op 25/9 vindt een bijeenkomst plaats.


Tijdens deze bijeenkomst leer je wat Cirkelstad regio-071 voor jou kan betekenen. Ondernemers binnen de bouwsector (van advies, ontwerp tot bouwer, van leverancier tot onderhoud en beheer) en professionals uit de sectoren overheid (alsook raadsleden) en onderwijs worden nadrukkelijk uitgenodigd zich aan te melden. De bijeenkomst start met een eenvoudige maaltijd en wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Vragen die in het programma aan de orde komen:
- Waar liggen in regio Leiden de kansen en mogelijkheden?
- Welke kansen levert Cirkelstad regio-071 op voor ondernemers en innovatief ondernemerschap?
- Hoe kan het onderwijs hierop aansluiten?
- Welke rol ligt er voor de overheden?
- Welke kansen zijn er op het gebied van arbeidsparticipatie en werkgelegenheid?

Het definitieve programma en de locatie worden uiterlijk twee weken voorafgaande aan de bijeenkomst bekend gemaakt. Voor vragen kun je terecht bij Caroline Gerritsma, beleidsadviseur circulaire economie, via c.gerritsma@leiden.nl.

Alvast aanmelden?
KLIK HIER.

Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsitems
Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsitems