logo logo
 
 

Global Goals Social Impact Challenge

placehold

Gemeenten staan voor een enorme taak wat betreft de duurzaamheidsagenda. Circulaire economie, duurzamere consumptie- en productiepatronen, efficiƫntere aanpak van afvalstromen en recycling, de energietransitie.


De taak is enorm, en gemeenten kunnen het niet alléén. Tegelijkertijd starten veel ondernemingen vanuit een sociale of ecologische missie, maar ervaren zíj weer een gebrek aan financiering. Met de Global Goals Social Impact Challenge brengen VNG en BNG Bank ondernemers, gemeenten en financiering bij elkaar.

Heb jij een idee over de aanpak van afvalstromen? Een circulair
plan dat nog niet van de grond komt? Of een concept dat de
transitie naar duurzame energie versnelt? Dan zoeken zij jou!


Wat houdt de Challenge in?
Via de Global Goals Social Impact Challenge zoeken BNG Bank en VNG ondernemers die creatieve oplossingen hebben voor de problematiek rondom duurzame productie en consumptie, die specifiek wordt geadresseerd in Global Goal 12. De ideeën of concepten moeten relevant zijn voor de implementatie van het duurzaamheidsbeleid van meerdere gemeenten. Zo geven we enerzijds ondernemers de kans om een idee uit te werken, en bieden we gemeenten anderzijds een concreet actieformat of creatieve oplossing die te gebruiken is voor de implementatie van de duurzaamheidsagenda.

Kortom:
BNG Bank en VNG zijn op zoek naar financierbare ideeën rondom energietransitie, afval en circulaire economie om zo veel mogelijk impact te maken op met name Global Goal 12: ‘verantwoorde consumptie & productie’.

Zij roepen ondernemers op om t/m 9 september a.s. sociaal ondernemende ideeën (dat wil zeggen: ideeën die maatschappelijke meerwaarde creëren, ofwel ‘impact’) in te dienen via de website.

Na een voorselectie, voorrondes, en een landelijke finale, wordt het winnende idee drie dagen door BNG Bank begeleid om tot een financierbare business case te komen. Als dit lukt, wordt er financiering verstrekt en wordt de onderneming een half jaar begeleid door BNG Bank tijdens de uitrol (start begin 2019). Meer informatie over het exacte proces kunt u vinden in de bijlage of op de website.

Wat houdt het in voor gemeenten?
Met deze Challenge bieden BNG Bank en VNG aan alle Nederlandse gemeenten de mogelijkheid om met ondernemers op zoek te gaan naar oplossingen voor de uitvoer van de duurzaamheids- of Global Goals-agenda. De thema’s van het vraagstuk –circulaire economie, afval, energietransitie, die samenkomen in Global Goal 12: ‘verantwoorde consumptie & productie’– zijn tot stand gekomen door de input van gemeenten.

Alle informatie over de Challenge is te vinden via deze website.

De Challenge wordt door BNG Bank en VNG georganiseerd onder de koepel van de Gemeenten4GlobalGoals campagne. Via de Gemeenten4GlobalGoals campagne ondersteunt VNG International gemeenten in het uitwerken van de in 2015 door alle landen van de VN, waaronder Nederland, geadopteerde
Global Goals for Sustainable Development (Global Goals of SDG’s). 
Deze internationaal erkende doelen vormen een helder, bruikbaar kader voor een duurzamere toekomst.

Meer informatie over de campagne kunt u vinden via deze
website. In 2017 zijn VNG en BNG Bank een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om gemeenten te stimuleren concreet invulling te geven aan de Global Goals, waarover u hier meer kunt lezen.

Voor meer informatie over de Gemeenten4GlobalGoals campagne, of over wat het inhoudt om Global Goals gemeente te zijn, kunt u terecht bij GlobalGoals@VNG.nl.

Met vriendelijke groet,

Het Challenge-team:

• Arthur Wiggers & Eline Vermeer (VNG)
• Frank Janse, Caspar Boendermaker & Masja Brouwer (BNG Bank)
• bull; Krispijn Bertoen, Marit Schouten & Rachelle Meijers (Social Impact Factory)

Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsitems
Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsitems