logo logo
 
 

Ondernemend de coronawinter door

bijlage(n) bij nieuwsbericht
20200903 coronacrisis 8 punten plan.pdf
placehold

De impact van de coronacrisis blijft ook in het najaar en de komende winter enorm. Daarom komen we met een acht puntenplan om de coronawinter door te komen.

Afgelopen zomer presenteerde Centrummanagement samen met Leiden Marketing en het Leids Cultuurfonds het herstelplan ‘Zomer in Leiden, met afstand de beste’, met ideeën waardoor Leiden in dit bijzondere jaar toch een bruisende zomer kreeg. Voor het najaar en winter is het echter nodig dat er verder wordt nagedacht over maatregelen die ondernemers een steuntje in de rug kunnen geven. Daarom riep Centrummanagement de stad op om mee te denken voor een alternatieve invulling van de Winter Wonder Weken.

Een van de ideeën van een Leidse binnenstadbewoner was het creëren van winterterrassen: door de vergrote terrassen ook na 1 november toe te staan en in winterse sferen aan te kleden, zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk bezoekers de horeca op verantwoorde wijze kunnen bezoeken. Centrummanagement Leiden beloont de bedenker van dit idee met een Trakteerkaart ter waarde van €50. Op dit moment wordt er druk gewerkt aan het alternatieve programma voor de Winter Wonder Weken.

Daarnaast pleit Centrummanagement voor de terugkeer van de markt naar hartje Leiden, met eventuele uitbreidingen naar de Aalmarkt en Apothekersdijk. Door de pilot autoluw ook na 1 november door te laten gaan in dit gebied, ontstaat er daarnaast genoeg ruimte om bezoekers op een verantwoorde manier te spreiden. Tegelijkertijd roept Centrummanagement op om meer kortparkeerplekken aan de rand van het kernwinkelgebied te creëren, zodat bezoekers voor een snelle boodschap niet te lang in de stad hoeven te blijven.

Er wordt echter ook ingezet op de langere termijn: Centrummanagement pleit voor een aanpak van langdurige leegstand en verloederde panden, waardoor de aantrekkelijkheid van de binnenstad verder wordt verbeterd. Daarnaast moet er een stimuleringsregeling komen die het verhuizen van winkels naar het kernwinkelgebied ondersteunt, zodat het winkelgebied in Leiden compacter een aantrekkelijker wordt.

Centrummanagement Leiden treedt samen met haar partners in overleg met de gemeente Leiden of en hoe deze wensen gerealiseerd kunnen worden. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat Leiden ook de komende ‘coronawinter’ goed doorkomt.

Alle plannen lees je hier:

1) Zorg voor Winterterrassen – Door de huidige, vergrote terrassen na 1 november te laten staan krijgen de ondernemers de kans om het verlies ook het komend half jaar te beperken. Omdat mensen huiverig zijn om binnen te zitten en het weer slechter wordt, schept het toestaan van overkappingen veel kansen. De ondernemers zorgen er uiteraard voor dat de terrassen deze winter er extra feestelijk uitzien.

2) Markt terug naar hartje Leiden – Indien de levensmiddelenmarkt na 1 november mag terugverhuizen naar Hartje Leiden ontstaat weer de directe interactie met het kernwinkelgebied. Om de anderhalve meter te waarborgen en om de horeca de ruimte te geven hun terrassen te laten staan, is het mogelijk wenselijk om het marktgebied uit te breiden naar de Aalmarkt, Apothekersdijk en Stille Mare.

3) Autoluwe winter op de Nieuwe Rijn en extra kortparkeerplekken – De eerste geluiden ten aanzien van de pilot autoluw langs de Nieuwe Rijn en Botermarkt zijn positief. Door de pilot deze winter door te laten gaan, ontstaat er voldoende ruimte om de anderhalve meter te waarborgen tijdens de feestdagen. Het creëren van verschillende plekken voor kortparkeren rondom het kernwinkelgebied zorgt er daarnaast voor dat mensen niet te lang in de stad blijven en wel hun inkopen kunnen doen.

4) Alternatief voor Winter Wonder Weken – Door alternatieven toe te staan voor de Winter Wonder Weken zorgen we ervoor dat de binnenstad er ook deze december feestelijk uitziet en het positieve imago van Leiden in de decembermaand overeind blijft. Vergunningen voor oliebollenkramen, glühwein standjes en kleinschalige optredens moeten dus mogelijk zijn.

5) Meer flexibiliteit bij toepassing beleid – Indien de gemeente flexibeler om zou gaan bij het toepassen van het beleid, zullen er minder faillissementen plaatsvinden en dus leegstand zijn. Denk bijvoorbeeld aan het toestaan van retailconcepten die niet precies binnen de bestemming vallen of om vooruitlopend op de nieuwe horecavisie al ontwikkelingen toe te staan die in de nieuwe horecavisie staan.

6) Aanpak langdurige leegstaande en verloederde panden – Door maatregelen te nemen tegen pandeigenaren die hun panden laten verloederen of langdurig laten leegstaan, zal de aantrekkelijkheid van de binnenstad verder verbeteren. Voorbeelden zijn het pand van Coffee en Dreams op de Lammermarkt en het pand naast de bioscoop op de Steenstraat.
7) Handhaving op geparkeerde fietsen in stegen Pieterswijk – Om de anderhalve meter afstand te waarborgen in de smalle stegen van de Pieterswijk is extra handhaving van groot belang. Enkele parkeerplekken op de Langebrug transformeren in fietsparkeerplaatsen helpt daarbij enorm.

8) Invoeren verhuissubsidie winkels – Een stimuleringsregeling die het verhuizen van winkels ondersteunt van het gebied buiten het kernwinkelgebied naar binnen het winkelgebied zorgt voor een compactere en aantrekkelijkere binnenstad en voor meer overlevingskansen.

Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsitems
Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsitems