logo logo
 
 

Zondagsopenstelling

placehold


Op 4 oktober vond de informatiebijeenkomst ‘elke zondag open’ plaats. Deze bijeenkomst was bedoeld om de aanwezige ondernemers mee te nemen in de ontwikkelingen in Leiden en de gemeenten om ons heen.

De bijeenkomst werd georganiseerd door een werkgroep bestaande uit diverse ondernemers.
 

Nu al 76% open
Op dit moment is 76% van alle winkels en horeca geopend op elke laatste zondag van de maand. De insteek van de avond was bedoeld om met elkaar te bepalen hoe we ervoor kunnen zorgen dat wij dit percentage ook op alle zondagen kunnen bereiken. In gemeenten en winkelcentra om ons heen zijn ondernemers al alle zondagen open. Willen we niet dat klanten gaan winkelen in andere steden, dan zullen we hier als Leiden op moeten anticiperen.
 

Welke ontwikkelingen zien we?
Diverse ondernemers die 4 oktober aanwezig waren en eerder alleen de laatste zondag van de maand geopend waren gaven aan een toename te zien van het aantal klanten. Eén van de oorzaken van deze stijging is het verplaatsen van de vrijetijdsbesteding naar het weekend, maar ook de combinatie van het diverse aanbod van musea, culturele instellingen, horeca, festivals en onze historische binnenstad.
 

En nu?
Als eerste mooie resultaat van deze avond hebben de ondernemers van de Doezastraat al een rondje gemaakt langs hun eigen collega-ondernemers. En met succes! De Doezastraat gaat in de periode november en december in ieder geval elke laatste zondag van de maand open. Diverse ondernemers hebben na de bijeenkomst aangegeven ook open te gaan op iedere zondag. In het tweede gedeelte van de avond heeft er een brainstorm plaatsgevonden over hoe we de consument gaan informeren.
 

Campagne elke zondag OPEN vanaf 1 november
Om de ondernemers te ondersteunen die nu al open zijn op zondag en andere ondernemers te stimuleren de mogelijkheden te onderzoeken om dit ook te doen, worden een aantal middelen ingezet:

- een winkelroutekaartje met daarop alle winkels die elke zondag open zijn. De winkels die alle zondagen open zijn, ontvangen dit kaartje gratis vanaf 1 november. Vanaf 1 januari 2017 verschijnt dit kaartje per kwartaal en kun je als je ook open bent op alle zondagen worden vermeld op dit kaartje;
- een raamstreamer met als boodschap ‘wij zijn elke zondag OPEN’. Hiermee ziet elke bezoeker welke winkels open zijn en kunnen dit ook doorvertellen. De raamstreamer wordt ook gratis verstrekt aan winkels die nu al alle zondagen open zijn of open gaan;
- het doorontwikkelingen van de website ‘leiden shopping’ waarbij wij ons profileren als winkelstad. Hierop worden ook alle openingstijden vermeld;
- een vermelding van de openingstijden in het boekje van de Winter Wonder Weken;
- een adwords-campagne waarmee we zorgen dat de vindbaarheid van Leiden Shopping wordt vergroot.
 

Behalve de activiteiten die wij nu al gaan inzetten, hebben ondernemers aangegeven welke middelen hen zouden kunnen helpen om ook op zondag open te gaan:

- gratis parkeren op zondag;
- een aanpassing van de CAO zodat men personeel niet op zondag 200% hoeft uit te betalen;
- de inzet van een uitzendbureau voor het vinden van gekwalificeerd personeel;
- samenwerken met musea en theaters voor het communiceren dat wij alle zondagen open zijn en het aanbieden van arrangementen om zo het bezoek aan Leiden te verlengen;
- spreek je buurman er op aan om ook open te gaan: samen zorgen we voor uniformiteit van de openingstijden en dat maakt het onze bezoekers ook makkelijker.
 

Volgende bijeenkomst
In februari zullen wij opnieuw een informatiebijeenkomst organiseren om te kijken naar de resultaten en ervaringen tot dan toe. Ook zullen wij een vervolg geven aan de nog in te zetten middelen en mogelijkheden zoals de aanpassing van de CAO, het gratis parkeren, enzovoorts.
 

Ook open op iedere zondag?
Als je besluit ook alle zondag open te gaan, dan kun je dit te allen tijde doorgeven aan: evenementen@centrumvanleiden.nl. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat je bij de eerstvolgende editie ook op het winkelkaartje komt.
 

Namens de commissie Zondagsopenstelling;
 

Claudia de Zeeuw, eigenaar EDUARD Leiden, voorzitter Stichting OPEN
Judith Zwagerman, manager Douglas Leiden, secretaris bestuur Stichting OPEN
Amber Langeveld, manager Esprit